Thông tin ngành

Để sản xuất bề mặt chống ăn mòn ở vùng bề mặt tiếp xúc với khí nóng của nồi hơi nung nóng gang, các bộ phận tương ứng của khuôn đúc được xử lý bằng chất tẩy đen có chứa nguyên tố hợp kim, tốt nhất là 40- 50% ferrosilicon, chuyển đổi vùng rìa của gang chưa đông kết thành lớp da đúc chống ăn mòn

Nhu cầu kiểm soát nguyên liệu thô là rất quan trọng đối với sự thành công của sản xuất gang đúc từ hệ thống greensand. Cát silica cơ bản thường bị bỏ qua với trọng tâm chính là bổ sung bentonite. Phụ gia cacbon có thể được coi là “chất cần thiết” để đảm bảo bề mặt hoàn thiện tốt và giảm các khuyết tật bề mặt liên quan đến cát. Các chất phụ gia khác được sử dụng khi hệ thống mất cân bằng và những chất này lại thêm vào bản chất phức tạp của hệ thống greensand. Đối với vật đúc yêu cầu lõi, điều này trở thành một vấn đề lớn hơn vì nhiều hệ thống nhựa khác nhau được sử dụng để sản xuất lõi và chúng phải được xem xét khi kiểm soát cả mức cacbon và phân loại tổng thể của hệ thống cát.

Các tác động kép đối với lượng carbon bổ sung và sự mất mát khi bắt lửa và phân loại cát tổng thể cần sự hiểu biết và kiểm soát cẩn thận. Các phương pháp kiểm soát khác nhau được kiểm tra bao gồm các phương pháp truyền thống như chất bay hơi và mất mát khi bắt lửa cùng với phương pháp xác định bentonit và phương pháp phân loại. Các phương pháp kiểm soát mới hơn như tổng lượng carbon được xem xét cùng với gói phương pháp kiểm tra và kiểm soát tổng thể. 

Các phương pháp dự đoán khác nhau cũng được xem như một tính năng kiểm soát. Chất lượng của các chất phụ gia và vai trò của chúng và quan trọng hơn là sự tương tác của chúng được nhấn mạnh, vì đây là một lĩnh vực thường bị bỏ qua khi những người thợ đúc chiến đấu để thành công trong các vật đúc chất lượng nhất quán. Các thử nghiệm kiểm soát được đề xuất sắp tới được thảo luận liên quan đến các bổ sung tại máy trộn.

Cũng được xem xét lại là việc giải thích các kết quả và hành động cần thiết để đảm bảo kiểm soát và quan trọng hơn là chất lượng đúc nhất quán từ hệ thống greensand với trọng tâm là sự hiểu biết và kiểm soát của phụ gia cacbon đối với hiệu suất đúc


Thời gian đăng: 20-11-2020