Giá đỡ

  • Rack

    Giá đỡ

    Mô tả sản phẩm: Rack Một quy trình trong đó một lò đốt được tôi luyện bởi một môi chất chảy qua đó. Lưới có một số tấm rỗng làm bằng kim loại tấm. Mỗi tấm nằm trên tấm bên dưới tiếp theo. Một ống nối được bố trí ở một bên của mỗi tấm và một ống xả được bố trí ở phía bên kia của mỗi tấm cho môi chất chảy. Các tấm riêng lẻ được cắt ngang bởi nhiều phần tử hình ống mở ra ở mặt trên của các tấm. Không khí sơ cấp là ...