Đúc đồng, đồng thau & đồng niken

  • Brass/Nickel Bronze

    Đồng thau / đồng niken

    Chúng tôi có 4 công ty liên doanh gồm đồng đúc Nhôm, Đồng, Đồng thau & Niken –Các xưởng đúc của chúng tôi chủ yếu sản xuất Nhôm, các sản phẩm máy bơm nước làm từ đồng và một số hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng đồng, với sản lượng hàng năm khoảng 400 tấn. –Trọng lượng sản phẩm có thể từ 0,05-100kg, kích thước tối đa 800 * 800. Theo yêu cầu, vật liệu có thể đáp ứng các yêu cầu kiểm tra ROHS, và độ chính xác của sản phẩm đúc có thể đạt đến CT7-CT8. Với một máy quang phổ, các vật liệu có thể ...